top of page
百佳 - 大埔(8間分店)
​百佳  PARKnSHOP

長江和記實業旗下的連鎖超級市場集團,1973在香港島赤柱開設的裕光超級市場及和平超級市場合併為首間百佳超級市場 。現時在香港、澳門和中國大陸華南地區有超過345間分店,其中逾50間為超級廣場及購物廣場,佔全港超級廣場總數超過7成。 百佳與惠康兩大連鎖超級市場集團共佔據香港超過7成的市場佔有率。 按市場調查機構EuroMonitor估計,2012年百佳在香港市場佔有率約為33.1%,僅次於市佔率達39.8%的惠康。

Share 分享此商戶

類別               飲食

地址               大埔大榮里16-22號歡樂樓地下

營業時間        08:00 a.m. - 10:00p.m.

​電話               2651 2544、2658 8960

2. 大埔墟 - 公園仔

​     服飾          飲食          電子產品          醫藥          家品          理髮          其他

類別               飲食

地址               大埔大埔新達廣場2樓131-140號

營業時間        08:00 a.m. - 10:00p.m.

​電話               2656 0056、2656 0075

1. 新達廣場

百佳  PARKnSHOP

百佳 PARKnSHOP

立即觀看

類別               飲食

地址               太和廣場東翼L3樓301號舖

營業時間        08:00 a.m. - 10:00p.m.

​電話               2651 1183、2638 4065

3. 太和火車站

類別               飲食

地址               大元商場1樓5,6A,6B,7,8 及9號舖

營業時間        08:00 a.m. - 9:00p.m.

​電話               2759 4277

5. 大元邨

類別               飲食

地址               富亨邨商場地下7號

營業時間        08:00 a.m. - 10:00p.m.

​電話               26617101、26617120

7. 富亨邨

類別               飲食

地址               大埔翠樂街6號清泉雅居地下9號

營業時間        08:00 a.m. - 10:00p.m.

​電話               2664 7396、2664 8360

4. 翠樂街

類別               飲食

地址               大埔超級城D區, 612-669號舖 

營業時間        08:00 a.m. - 10:30p.m.

​電話               26608470、26607532

6. 大埔超級城 

類別               飲食

地址               大埔康樂園商場C座地下

營業時間        08:00 a.m. - 10:30p.m.

​電話               2658 6418、2658 9232

8. 康樂園

​其他地區商戶:
bottom of page