top of page

立法會新東選舉 大埔人授意陳雲、范國威

2016年立法會選舉於9月4日結束,本報卻發現新界東和大埔區得票排名出現明顯落差,當選結果未必合大埔選民心意。此外,新界東票站亦被懷疑點票不公,數個票站被質疑投票人數被人手更改、選票數目超出投票人數。令當選結果被指欠認受性,未必有民意基礎的支持。

當選議員 並非大埔選民「心頭好」

立法會選舉已圓滿結束,新一屆新界東當選名單分別為:民建聯葛珮帆及陳克勤、公民黨楊岳橋、工黨張超雄、人民力量陳志全、民主黨林卓廷、青年新政梁頌恆、新民黨容海恩及社民連梁國雄。

新界東和大埔區得票排名卻明顯出現落差,當選議員並非大埔選民「心頭好」。2名落選的候選人——新民主同盟范國威、熱普城陳云根,在大埔區得票排名中卻當選,分別為第5及第9名。以5萬8千票而榮擔新界東票王的民建聯葛珮帆、現任立法會議員的容海恩,竟於大埔區得票排名中落選。大埔區票王亦另有其人,為新界東選舉得票排名第4的民建聯副主席陳克勤。

新界東當選議員葛珮帆、容海恩在大埔區得票排名中落榜,落選議員范國威、陳云根卻在大埔區排名中得票,排名為第5及9名。

​葛珮帆、容海恩在大埔區得票排名中落榜,落選議員范國威、陳云根卻在大埔區得票排名中,位列第5及9名。

​新界東點票疑有不公​​​​​​​​

新界東和大埔區當選議員排名有頗大分別,當選結果未必合大埔選民心意;但由一人一票選舉所選出的議員,正當性理應被接受。然而,新界東點票結果卻被指有不公現象。在9月5日點票期間,新界東大埔李興貴中學票站及西貢尚德社區會堂票站,發現投票人數被人手更改,投票人數分別由6386改至6684及6069改至6301。

​​​ 而且,其中3個新界東投票站,被發現出現選票數目超出投票人數的問題,包括:大埔李興貴中學票站超出了297票、大埔運頭塘鄰里社區中心票站超出了100票、西貢尚德社區會堂票站超出了257票,總選票數目超出總投票人數635票。

西貢尚德社區會堂總投票人數被人手更改。(圖片來源:Factwire傳真社)

西貢尚德社區會堂總投票人數被人手更改。(圖片來源:Factwire傳真社)

​​​​​​​​​​​​​​​​選票憑空多出卻無合理原因

然而,這些憑空多出來的選票到底從何來呢?張超雄監票代理人梁小姐於點票當晚,在大埔李興貴中學票站卻目睹整過點票過程。「他話因為啲票,唔完全喺呢個票站啲票嚟,有啲喺其他中心果到運過嚟嘅。」梁小姐引述票站主任黃旭森當晚對多了297票的解釋。根據選舉管理委員的資料,新界東4個較偏遠的小票站將選票運往大票站以點票,分別為:北區的吉澳村公所票站及李氏宗祠票站、大埔區的西貢郊野公園遊客中心票站及塔門鄉公所票站,而北區小票站運往北區的International Collage Hong Kong票站、大埔區的則運往香港浸信會神學院票站及沙田區的秦石社區會堂票站。這些小票站的選票並沒運往大埔李興貴中學票站,或其他出現選票數目超出投票人數問題的票站。

圖片取錄至選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例(第541章,附屬法例D)(規例第28及29條) 大埔李興貴中學票站並非新界東大票站
圖片取錄至選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例(第541章,附屬法例D)(規例第28及29條) 大埔李興貴中學票站並非新界東大票站

圖片取錄至選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例(第541章,附屬法例D)(規例第28及29條)

大埔李興貴中學票站並非新界東大票站

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​ 「事件已經唔再喺選舉勝負問題,而喺香港選舉喺唔喺有認受性、公平、公開」新界東候選人的青年新政李東昇在大埔李興貴中學票站監票後提出。這些多出來的票數到底何去何從,則仍在調查當中。「香港搞嘅選舉,喺咪仲有認受性呢?」

bottom of page